fbpx

Samarbetsavtal mellan Västergötlands museum och Stiftung Kirchenburgen

  • Västergötlands museums chef Luitgard Löw, Philipp Harfmann från Stiftung Kirchenburgen och Robin Gullbrandsson, byggnadsantikvarie på Västergötlands museum.

Västergötlands museum och Stiftung Kirchenburgen skriver nu under ett partnerskapsavtal i syfte att både utveckla och fördjupa sitt samarbete. I centrum står de transsylvanska kyrkborgarna som utgör ett unikt men hotat kulturarv.

I södra Transsylvanien finns Europas största koncentration av medeltida kyrkborgar. Det rör sig idag om över 160 bevarade byggnader som med sina gedigna försvarsanläggningar, imponerande sakrala arkitektur och rika interiörer tillsammans med det omgivande kulturlandskapet utgör ett omistligt europeiskt kulturarv. Dessa spännande byggnadsverk står dock inför en allt mer akut hotbild och det finns ett tydligt behov av att utveckla lämpliga instrument för att säkerställa deras bevarande.

Västergötlands museum i Skara ingår nu ett samarbetsavtal med Stiftung Kirchenburgen, en specialistfunktion hos Evangelische Kirche A.B. i Rumänien som arbetar för bevarandet av det kyrkliga kulturarv till vilket kyrkborgarna hör. Samarbetet kommer att fokusera på en rad teman som innefattar allt från utveckling av koncept för vidgat brukande av kyrkborgarna, till digitalisering av arkivalier samt byggnadshistorisk forskning. Samarbete kommer också att ske kring vandringsutställningen The Transylvanian Landscape of Fortified Churches – A European Cultural Heritage vars nästa anhalt blir Ålands museum.

Robin Gullbrandsson, byggnadsantikvarie på Västergötlands museum, har arbetat i Rumänien med material från de transsylvaniska kykborgarna i mer än tio år och har särskilt intresserat sig för de medeltida kyrkornas takkonstruktioner.

– Det är ett unikt kulturarv som riskerar att gå förlorat. Det finns dessutom många gemensamma nämnare och kopplingar till det skandinaviska materialet, både när det gäller arkitektoniska och konstnärliga likheter, säger Robin Gullbrandsson, som just återvänt från en forskningsresa i området, som ska resultera i en publikation av Stiftung Kirchenburgen. Därför är ett av målen för partnerskapet just ett ökat utbyte i form av ömsesidiga besök som kan resultera i fler gemensamma projekt i framtiden.


Publicerad 11 maj