fbpx

Sommarens arbeten på Händeneboden

Under sommarens sista månad utfördes renoveringsarbeten på Händeneboden i Fornbyn. Detta arbete har nu resulterat i en rapport av museets tidigare medarbetare, byggnadsantikvarie Thomas Carlquist, där arbetet med boden beskrivs mer utförligt i text och bild. Läs rapporten via länk nedan!

Händeneboden flyttades till Fornbyn vid Västergötlands museum 1927 tillsammans med det lilla bostadshuset från Händene utanför Skara. Traditionen berättar att stugan med sin hushållsbod en gång varit arrendatorbostad till komministerbostället i Händene. Boden, ca 5×8 m, består av två små hus som ställts tätt intill varandra – en liten hushållsbod av timmer, och vad som troligen varit ladan i en ladugård.

I Fornbyn har boden länge fungerat som hönshus och vedbod, och både bostadshuset och boden används varje år på höstarna i projektet ”Tidsresan”, där alla förstaklassare i Skara får vara med och ”leva 1800-talsliv” under en dag.

Bodens tak lades om i början av 2000-talet, och under de senaste åren har det blivit mer och mer uppenbart att arbetet måste göras om. Dessutom märktes en del skador i stomme och takkonstruktion. Framför allt den timrade boden hade också sjunkit i den norra delen, vilket fått till följd att skarvarna i takåsarna hade gått isär, och grundstenarna
tryckts ned i den leriga marken.

Renoveringsarbetet har utförts av medlemmar i nätverket Traditionsbärarna, en sammanslutning av timmermän med stor erfarenhet av gamla träkonstruktioner. Till allt byggnadsmaterial
har Traditionsbärarna fällt speciellt utvalda träd som sedan bearbetats med yxa och såg i Fornbyn.

När träarbetena var avklarade vidtog läggningen av vassen, som ska fungera som underlag till torven. Arbetet med vassen har utförts av vassläggare med erfarenhet från liknande arbeten i Skåne och Halland. Nu återstår det översta skiktet på taket, torven. Sådan har sommaren 2018 visat sig vara svår att få tag på, varför läggningen av denna troligen får vänta till kommande säsong.

Här finns hela rapporten om renoveringen av Händeneboden >>


Publicerad 24 oktober