fbpx

Sportlov 2020 på museet

Sportlovet på museet vecka 7, 2020 erbjöd klimatpositiva workshops. Under veckan kunde man lära sig att tillverka bivaxdukar att använda istället för plast och aluminium runt matvaror och att göra egna hopprep av gamla kläder. För det praktiska genomförandet fick vi hjälp av regionens hemslöjdskonsulenter.

Under veckan pågick dessutom en sopletarjakt – sopor hade hamnat där de inte borde och besökare fick hjälpa till att hitta dem.


Publicerad 11 februari