fbpx

Tält över kyrkoruinen i Varnhem

Nu har det rests ett tält som täcker hela kyrkoruinen i Varnhem. De tusenåriga murarna ska på detta sätt skyddas mot snö och väta över vintern.

Sedan ruinen grävdes fram av arkeologer hösten 2005 har murarna skyddats över vintrarna på lite olika sätt. De har varit täckta av frigolit, av presenningar och under flera år av en jättestor hög med LECA-kulor. Nu blir det alltså ett tält. Fördelen med detta är framför allt att antikvariska arbeten kan pågå under vintern. Ruinens murar behöver ses över och en åtgärdsplan för murrestaurering ska tas fram. Dessutom kommer arkeologerna att kunna göra vissa kompletterande undersökningar och kan tack vare tältet jobba ”under tak”, oberoende av väder, vind och nederbörd.

Byggnationen av den permanenta överbyggnaden har en planerad byggstart 1 april 2016. Tältet ger redan nu en föraning om hur det kan komma att bli när kyrkoruinen får sitt skyddande tak.


Publicerad 28 oktober