fbpx

Tre nya medarbetare på museet

  • Robert, Stina och Jesper är de nyaste i arbetsstyrkan vid Västergötlands museum.

Under sommaren och den senaste veckan har museets personal utökats med tre nya medarbetare. Till föremålenheten har kommit en ny föremålsantikvarie vid namn Jesper Nilsson. Han kommer direkt från en tjänst på Sörmlands museum. Även där arbetade han med föremål. Här på Västergötlands museum kommer han att ansvara för museets samlingar och för databasen. Från sitt tidigare arbete tar Jesper med sig idéer om samlande, om sätt att berätta om föremål för att knyta samman dem med till exempel arkiven, och tankar om hur man gör för att levandegöra och berika en museisamling.

Stina Svantesson vikarierar under hösten som konservator. Hon är nyutexaminerad från Göteborgs universitet och har en allmän inriktning som konservator vilket innebär att hon har kunskap om alla typer av material. Hon kommer att arbeta nära Jesper och ansvara för föremålens välmående i samband med exponering i utställningar, utlån, städning med mera.

Allra nyast i arbetsgruppen är Roberth Olofsson som har fått tjänsten som byggnadsantikvarie. Han är nyutexaminerad från Bebyggelseantikvariska programmet vid Göteborgs universitet. Roberth kommer att arbeta med externa uppdrag tillsammans med museets byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson, men också med underhållsplaner och renoveringar av museets egna byggnader i bland annat Fornbyn.


Publicerad 4 september