fbpx

Två föreläsningar om klimatet

Den 26 februari 2020 besöktes museet av miljöinspiratören och journalisten Ulrika Naezer som föreläste om plastens påverkan på klimatet och om vår moderna sopkris. Hon gav praktiska och handfasta tips om hur man kan minska sin sopmängd och också undvika att använda plast. Sedan 1950 har plastproduktionen i världen ökat från 2 miljoner ton till 359 miljoner ton per år och mycket av det som vi slänger hamnar i haven.

Den 4 mars 2020 berättade Henrik Grape, präst och senior rådgivare för Kyrkornas världsråds klimatarbete, om kyrkornas roll i klimatarbetet i världen. Han har arbetat med Svenska kyrkans klimatengagemang sedan 1972. Vad gör då kyrkorna? Bland mycket annat deltar de i internationella möten samt i klimatkonferenserna, utför ett omfattande informationsarbete och samverkar över religionsgränserna för en mer klimatvänlig värld. Dessutom har svenska kyrkan valt att flytta alla sina fondmedel till fonder som omfattar förnyelsebar energi.


Publicerad 5 mars