fbpx

Två halshuggna män från vikingatid

I centrala Falköping pågår schaktningsarbeten för bl.a. nya vatten- och avloppsledningar. Eftersom det är en medeltida stad så är arkeologer från Västergötlands museum ibland med under arbetet. I november hittades två stycken skelett på den norra delen av Köttorget. Båda hade blivit nedgrävda med huvudena mellan sina knän!

Den osteologiska analysen av skeletten visar att det rör sig om två storvuxna män som blivit halshuggna, troligen med en yxa. Spåren visar tydligt att de blivit avrättade. Den ena var mellan 30-35 år och den andre mellan 30-40 år när de dog.

En 14C-datering har gjorts och det visar sig att de levt under slutet av 900-talet eller precis i början av 1000-talet, dvs. det vi idag kallar för sen vikingatid. Under våren 2016 var Västergötlands museum också med vid schaktningsövervakningar vid Kilanderska huset, på den norra sidan om kyrkan. Även då hittades skelett som daterades till samma tid, vilket innebär att människor begravts på platsen innan S:t Olofs kyrka byggdes under 1100-talets första hälft. Kanske fanns här en föregångare, en äldre kyrka.

De två halshuggna männen som hittades vid Köttorget begravdes en bra bit från kyrkogården. Man undrar så klart varför de blivit avrättade och vilka dessa män var? Vad hade de gjort? Var de brottslingar eller krigsfångar kanske? Var det ett ting som fastslagit deras öde? Kommer de från trakten? Har de rent av blivit offrade? Det är fritt fram för olika tolkningar!


Publicerad 9 mars