fbpx

Utgrävningarna i Varnhem igång igen

Efter ett uppehåll på några veckor är det nu dags för fortsatta utgrävningar i Varnhem inom våtmarksområdet i beteshagen söder om klosterruinen.

Nästa omgång studenter från Göteborg universitet ska nu få prova på arkeologiskt fältarbete under tre veckor, 17 juni – 5 juli. Vi har förberett arbetet genom att utvidga utgrävningsschakten från i maj och tanken är att vi nu ska kunna frilägga hela grunderna till de hus som vi påträffade då. Förhoppningsvis ska vi också kunna ta reda vad dessa hus har använts till. Vi fortsätter också att frilägga stengrunder och andra lämningar vid platsen för klosterkvarnen/Hammars kvarn.

Munkarnas avancerade vattenförsörjningssystem kommer också att bli föremål för fortsatt undersökning. Vid utgrävningsveckorna i maj kunde vi konstatera att den stensatta vattenkanalen som går genom klostret också kan följas ute i betesmarken i riktning bort mot kvarnområdet.

Måndag 24 juni drar vi igång med dagliga kortare visningar av utgrävningarna på våtmarksområdet, varje dag kl. 15. Visningarna är gratis och utan föranmälan. Onsdag 3 juli kl. 18 blir det en lite längre arkeologisk vandring och guidning runt utgrävningsområdet.


Publicerad 16 juni