fbpx

Utgrävningarna i Varnhem sommaren 2015

Sommarens utgrävning vid den 1000-åriga kyrkoruinen i Varnhem har gett oss ytterligare belägg för att det kristna gravskicket infördes mycket tidigt i Västergötland. Sammanlagt har arkeologer från Västergötlands museum och Göteborgs universitet påträffat nästan 70 gravar, varav många barngravar, närmast ruinen.

Sedan tio år tillbaka bedriver Västergötlands museum ett arkeologiskt forskningsprojekt kallat ”Varnhem innan munkarna kom”. En kyrkogrund med omgivande begravningsplats på höjden bakom klosterruinen har grävts ut och resultaten ger en helt ny bild av Västergötlands kristnande. Dateringarna av gravarna visar att kristendomen fick fäste i bygden mycket tidigare än man trott, något som bekräftas av årets undersökning.

Vid sommarens utgrävning fann arkeologerna flera gravar från vikingatiden som tycks höra till den tidiga missionsfasen, det vill säga gravar med drag av det förkristna gravskicket men som är tydligt kristna. Föremålen pekar mot dateringar till 900-talet och tidigt 1000-tal. Föremålen i form av bland annat pärlor, spännen och mynt ger också forskarna fler bevis för nära kontakter västerut, mot Danmark och England. Kontakterna avspeglas i ett likartat gravskick och samma typ av föremål i gravarna. Dessutom hittades flera engelska silvermynt varav ett var omgjort till ett dräktspänne. Ett annat spännande fynd var den 1000-åriga järnyxa som hittades vid kvarlevorna av en kraftig man, strax söder om kyrkogrunden. Det är en sådan yxa som ingick i den vikingatida krigarens vapenutrustning.

En viktig målsättning med årets utgrävning var att ta försöka fastställa den tidigkristna begravningsplatsens storlek. Det lyckades och nu vet vi att ytan är ungefär 70×55 meter, dvs nästan 4000 kvm stor. En annan målsättning var att om möjligt finna läget för bostadsbebyggelse som kan ha varit samtida med kyrkan och begravningsplatsen. Direkt öster om kyrkogården påträffades flera stora stolphål på rad som troligen är spår av en husvägg i ett större bostadshus, sannolikt från tiden runt år 1000.

De 50-tal arkeologistudenter från Göteborgs universitet som deltog i utgrävningen tränades i både arkeologisk dokumentation och i att berätta för besökare om vad man hittat. Att hålla undersökningarna öppna för allmänheten har hela tiden varit en prioriterad del av projektet. Det kom många besökare som passade på att titta på de nya fynden och höra arkeologerna berätta om utgrävningsresultaten.

Fynden av metall är nu på konservering. Övrigt fyndmaterial och skelett finns på Västergötlands museum och ska katalogiseras och analyseras på olika sätt. I vinter kommer en del av fynden att ställas ut i museets medeltidsutställning där det finns en särskild avdelning som handlar om Varnhem.

Nu fortsätter också arbetet med att få till en skyddande överbyggnad som ska göra det möjligt att hålla kyrkoruinen i Varnhem tillgänglig för besökare utan att murarna skadas.


Publicerad 14 september