fbpx

Utgrävningen i Varnhem ger resultat

I betesmarken precis söder om klosterruinen i Varnhem finns mängder med spår från klostertiden. Här hade munkarna sin kvarn, här låg klostrets fiskesjö och här fanns säkert olika ekonomibyggnader, verkstadslokaler, mindre odlingsytor och annat som var viktigt för att klostret skulle fungera. Nu har Västergötlands museum och Göteborgs universitet påbörjat arkeologiska utgrävningar av det här spännande området. Ett 30-tal studenter ska få prova på arkeologiskt fältarbete under två veckor.

Att det blivit aktuellt med utgrävningar i Varnhem just nu hänger samman med Skara kommuns planer på att återskapa munkarnas sjö och göra en våtmark här. När detta område nu ska bli en aktiv del av besöksmålet vill vi såklart veta mer om det myllrande vardagsliv som pågick här under klostertiden och även senare då Hammars kvarn låg här.

Vi har tre huvudspår som vi inriktar oss på i denna utgrävningsomgång – vi vill ta reda på hur munkarna ledde in rinnande vatten till klostrets avloppssystem, vidare vill vi hitta den södra gaveln till ett sedan tidigare delvis framgrävt hus och ta reda på vad detta hus kan ha haft för funktion i klostret och slutligen vill vi leta efter husgrunder och andra konstruktioner där kvarnen ska ha legat för att förstå hur den kan ha fungerat.

Utgrävningen pågår under perioden 13-24 maj i första omgången.

Den som vill veta mer om vad arkeologerna har hittat kan komma till Kata Gård måndag 20 maj kl. 18.30 då Maria Vretemark berättar om de nya fynden och upptäckterna. Föredraget inramas av musik. Emanuel Carlsson spelar nyckelharpa och det blir sång av Katakören. Samarrangemang med Varnhems Klosters Vänner.


Publicerad 16 maj