fbpx

Välbesökt lokalhistoriskt seminarium

I lördags 18 november var det lokalhistoriskt seminarium på Västergötlands museum, i samarrangemang med Västergötlands Fornminnesförening. Seminariets tema var ”Vikingatidens kvinnor – i skuggan av maktens män?”. Närmare 100 åhörare hade samlats i museets hörsal för att lyssna till de tre föredragshållarna. Museichef fil.dr Luitgard Löw hälsade välkommen och uttryckte sin glädje över den fullsatta hörsalen. Först ut av dagens talare var fil.dr Maria Vretemark som berättade om den vikingatida kvinnan Kata, hon som fått ge namn åt det nya besöksmålet Kata Gård i Varnhem. Utgrävningsresultaten och olika analyser på fynd och benrester ger en bild av Kata som person, hennes liv på den stora gården i Varnhem och av kontakterna med omvärlden för 1000 år sedan.

Nästa föredragshållare var docent Elisabeth Löfstrand från Stockholms Universitet som delade med sig av sina enorma kunskaper i rysk historia och svensk-ryska förbindelser genom historien. Hennes föredrag handlade om hur Ingegerd Olofsdotter blev Anna av Novgorod. Kung Olof Skötkonungs dotter Ingegerd giftes bort år 1019 med storfursten Jaroslav av Novgorod. Hon hamnade på så vis vid 18 års ålder långt bort i Kievriket där hon sedan levde sitt liv. Det här är ett bra exempel på hur ledande ätter redan under vikingatiden arrangerade giftermål över stora geografiska avstånd för att skapa fördelaktiga allianser och stärka sin makt.

Dagens sista föredrag stod vetenskapsjournalisten Maja Hagerman för. Hon utgick från kvinnor som omnämns på vikingatida runstenar, framför allt i Uppland och Södermanland. Flera av de verkligt stora och monumentala runristningarna, som exempelvis Sigurdsristningen i berghällen vid Sundbyholm i Sörmland, har beställs av kvinnor. Runstenarna vittnar i många fall om mäktiga kvinnor som ägde gårdar, tog arv efter söner och män, byggde broar och gjorde långa resor. Här skymtar en grupp med starka kvinnor med makt och rådighet över både jordegendomar och människor.

Dagens avslutades med att Eva Björkman från Västergötlands Fornminnesförening tackade föredragshållarna som istället för blommor fick var sin Kata-handduk och Kata-kasse.


Publicerad 21 november