fbpx

Varnhem på gång

  • Fältgeotekniker Magnus Green fråm BGM i Skövde gör den geotekniska undersökningen i Varnhem för att undersöka bärighet och markförutsättningar runt kyrkogrunden. Detta är nödvändigt för att bedöma hur överbyggnaden ska grundläggas.

Under åren 2005-2008 bedrevs Västergötlands museum ett publikt arkeologiskt utgrävningsprojekt i Varnhem. Det övergripande syftet var att få veta mer om den omvälvande tid då Västergötland kristnades och blev till en del av ett kungarike, med städer, lagar, mynt och biskopar, ett rike som så småningom kom att kallas Sverige. Utgrävningarna lockade tusentals besökare som kom för att se historien bokstavligt talas grävas fram ur jorden. Arkeologerna fann rester av den gård som fru Sigrid donerade till klostret i mitten av 1100-talet och man fann storgårdens kyrka med helt unikt gamla stenmurar. Mest sensationellt var kanske upptäckten av kristna gravar från vikingatiden. Fynden visar att kristendomen kommit till Västergötland redan i slutet av 800-talet.

De arkeologiska fynden från Varnhem vittnar också om en bygd med kontakter långt utanför Sveriges gränser. En stor myntskatt med hundratals engelska silvermynt från vikingatiden berättar om färder i västerled. Förmodligen var det någon från Varnhem som gjorde tjänst hos den danske kungen Knut när denna regerade över England på 1000-talet. Resultaten från utgrävningarna i Varnhem kommer tillsammans med olika analyser som gjorts, framför allt på skelettmaterialet från kyrkogården, att presenteras i en publikation som håller på att färdigställas.

Den fantastiskt välbevarade 1000-åriga kyrkogrunden i Varnhem, med sin märkliga källare, ska nu ställas iordning som ett spännande besöksmål. En överbyggnad ska skydda ruinen från väder och vind och samtidigt fungera som en informationsplats. Arbetet med detta har precis inletts och drivs av en arbetsgrupp med representanter från Skara Pastorat, Skara Kommun, Länsstyrelsen och Västergötlands museum. LECA-kulorna, som täckt ruinen sedan utgrävningarna avslutades 2008, togs bort före julen 2014 och nu vidtar geoteknisk undersökning och framtagande av andra underlag inför projektering av överbyggnaden.

Om detta och om resultaten från utgrävningarna berättar arkeologen Maria Vretemark onsdag 18 februari kl. 19.00 på Västergötlands museum.


Publicerad 12 februari