fbpx

Vasstakläggning i Fornbyn

  • En byggnadsvårdare lägger vasstak
  • Två byggnadsvårdare lägger vasstak
  • Vasstak och verktyg

Vi möter Anton på en solig fredag eftermiddag i Fornbyn. Han ska precis äta lunch men tar sig tid att berätta om vasstaket som håller på att färdigställas på Händenestugan.

– Det är en komplicerad process. Först lägger vi täckan/öfsalockarna i takfoten och bygger upp rätt tjocklek på taket. Från takfoten sett läggs vassen i bind i takets längdriktning. Nästa bind läggs ovanpå det färdigställda och så fortsätter det upp till taknocken.

På taket står Antons kollega Stefan och slår upp vassen i det senaste lagret. Vasslagren, eller kärvarna som läggs, binds med färska hasselkäppar. Barken behålls på käpparna för att de ska torka långsamt. Vassen binds och dras åt för att den ska hålla ihop.

– Väl uppe vid nocken viks vassen över och sys fast på andra sidan, säger Anton.

På Händenestugan kommer vasstaket senare täckas med hårdvallstorv. Vassen blir då ett slags tätskikt, ett undertak, och skyddas av torven från regn och UV-strålning. Men Anton förklarar att det är viktigt att det läggs rätt torv ovanpå.

– Det måste vara fet lerjord. Om det läggs sandjord eller matjord ovanpå så håller inte torven vatten lika bra, utan rinner istället igenom.

Torven hålls på plats med hjälp av en mullstock. Den vilar nedtill mot takfoten och fästs i takstolarna med hjälp av grangrenar där grenkuddarna sitter kvar. Grenkuddarna är där trädets grenar fäster i stammen och är ett mycket starkt virke. När torven har legat på kommer den så småningom rota sig fast i vasstaket.

Anton driver Husanda Byggnadsvård och Stefan driver SJYST Bygghantverk och Byggnadsvård AB.


Publicerad 2 juli