fbpx

Västergötlands museum arbetade för Kulturarv utan Gränser

Västergötlands museums konservator Stina Svantesson arbetade för Kulturarv utan Gränser i Albanien under två veckor i juni. Hennes roll var att som konservator föreläsa och stötta arbetet på museet i Gjakova.

Under tio dagar fick 21 deltagare vid det lokala museet i Gjakova lära sig konservering av kulturhistoriska föremål i materialen keramik, metall, trä och textil. Ett flertal konservatorer och experter från olika europeiska museer samlades på museet för en närmare två veckor lång workshop.
– Framförallt har tonvikten legat på preventiv konservering, men deltagarna och också lärt om hur kulturarvet kan gestaltas och förmedlas till en målgrupp, berättar Stina Svantesson.

Kulturarv utan Gränser är en oberoende svensk organisation som arbetar för att rädda och vårda materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter. Kulturarv utan Gränser bildades som en reaktion på de akuta och omfattande behov av hjälpinsatser som uppstod efter kriget i Bosnia och Hercegovina i början av 1990-talet.

– Det etnografiska museet i Gjakova ligger i Kosovo i en stad med en befolkning på ca 94 000 invånare, berättar Stina Svantesson. Eftersom staden länge varit ett fäste för den albanska nationalismen och blivit hårt åtgången i striderna mellan olika militära grupperna fanns det ett stort behov av hjälp och stöd från oss, fortsätter hon.

Förutom seminarier och praktiska workshops hann gruppen också göra en rundtur till några kulturhistorisk intressanta platser i området. Bland annat besöktes ett serbisk-ortodoxt kloster.


Publicerad 29 juni