fbpx

Vi uppmärksammar den internationella Romadagen, 8 april
Saknade och osynliga

  • Romernas flagga antogs den 8 april 1971 på den första internationella kongressen. Samtidigt beslöt man att den 8 april ska vara romernas nationaldag och sången Gelem, gelem deras nationalsång. Det blå i flaggan symboliserar himlen och det andliga, det gröna jorden och det röda hjulet utvandringen från Indien.
  • Romernas vandringar från Indien på 1000-talet till Europa och Sverige.
  • En liten handdragen vagn är Västergötlands museums enda föremål som kan knytas till den romska kulturen. Idag är vagnen utlånad till Bohusläns museum där den kan beskådas i utställningen ”Möt resandefolket!”.

Den 8 april är det den internationella Romadagen, då romer världen över firar sin nationaldag. Detta vill Västergötlands museum uppmärksamma! Ett museum är samhällets minne, men ska också vara en demokratisk, inkluderande mötesplats i nutid och för framtid som känns angelägen för alla.

Hur kan då museet från sin position uppmärksamma Romadagen? Ett naturligt första steg för ett museum är att undersöka vad som finns i samlingarna; i föremålsmagasinet, bland foton och i arkivet. Av museets 300 000 kulturhistoriska föremål, 1 miljon arkeologiska fynd och 1,5 miljoner fotografier finns endast ett föremål som kan knytas till den romska kulturen. Ändå har romer levt i Sverige i 500 år. Hur kan det komma sig att 500 år av liv har lämnat så få spår på ett så stort museum? Kulturpolitiskt talas det om det gemensamma kulturarvet, ett uttryck som bygger på inkludering, men romerna och den romska kulturen är inte inkluderade; de saknas, de är osynliga.

Vi skulle också vilja säga att de är saknade; för vi vill ha förändring! Vi vill lyfta, bygga och tillgängliggöra – för det är det museer gör. Som museum behöver vi fråga oss vad vi kan göra för att romer i Västergötland ska inkluderas i samhällets minne, på den demokratiska mötesplatsen. Vi behöver i detta sammanhang stå för ett vi som inte är ett vi och dem – det är lätt att halka in där. Det får inte bli ett exotifierande och bästa vägen framåt måste vara samarbete där museum och romer tillsammans jobbar på att lyfta, bygga och tillgängliggöra.

Romerna har genom århundradena på olika vägar vandrat till Sverige. Runt år 1000 lämnade de Indien och vandrade västerut, men det var först på 1500-talet som de första familjerna kom till Sverige. Det finns inget ”romskt land”, utan romer är romer och också del av den nation de bor i. Romer finns utspridda över många länder i världen, men känner en samhörighet och gemenskap som man vill uppmärksamma på Romadagen. Man vill också denna dag minnas och hedra de romer som på olika sätt fallit offer för antiziganism, den typ av rasism romerna utsatts och fortfarande idag utsätts för.

Romerna är sedan år 2000 erkända som en av Sveriges fem minoritetsfolk; de andra är judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Enligt minoritetslagstiftningen från 2010 ska kommuner och myndigheter verka för att skydda minoriteternas språk och kultur och ge dem inflytande över frågor som berör dem. Staten och majoritetssamhället har genom historien begränsat romernas rättigheter; de har fördrivits, förnekats utbildning och arbete, varit utsatta för övergrepp och våld.

Så varför står vi här år 2023 med ett enda romskt föremål i samlingarna? Antiziganismen är på inget sätt ett nytt fenomen, utan har länge varit utbredd i samhället. Antiziganismen är orsaken till att Västergötlands museum har endast ett romskt föremål i samlingarna.

Romernas kultur med människor, berättelser, musik, kunskaper och materiell inramning har inte varit en del av det kulturarv man velat samla in och bevara för framtiden. Det är den hårda verkligheten. De har inte hört till. Det är hög tid att förändra detta nu!


Publicerad 6 april