fbpx

Ylva och Ulf plockades ned

Skulpturgruppen ”Ylva och Ulf” av konstnären Lenny Clarhäll har stått utanför Västergötlands museum sedan 2003. Efter att de utsatts för skadegörelse har de tillfälligt plockats ned av museets vaktmästare på inrådan av konservator Stina Svantesson.

De två bronsskulpturerna som föreställer vargparet Ylva och Ulf, ställdes ut i en utställning med Lenny Clarhäll på museet 2003. Efter utställningen köptes de in till museet för att bli en del av den offentliga konst som omgärdar museibyggnaden. Under förra veckan upptäckte museets vaktmästare att någon hade vridit på skulpturerna.

– Vi har idag tillfälligt tagit bort statyerna ”Ylva och Ulf”, säger museets konservator Stina Svantesson. Eftersom både den övre plattan och sidoplattorna var lösa utgjorde detta en stor säkerhetsrisk. Därav tog vi beslutet att tillfälligt plocka ner dem, fortsätter hon.

Stina kommer nu att gå igenom skulpturerna för att se hur de kan säkras och de kommer att återplaceras igen under våren 2020.


Publicerad 21 oktober