Hållbarhets­klivet

Västergötlands museum är en del av Hållbarhetsklivet, Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Hållbarhetsklivet drivs av Turistrådet Västsverige, och är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.

  • Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt.
  • Bra för både boende och besökare.
  • Fler besökare när och där det inte är fullt.
  • Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter.

Länkar

Hållbarhetsklivet – Västergötlands museum