Kontakt

I denna lista hittar du kontaktuppgifter till all personal på Västergötlands museum. Kontakta kansliet för allmäna frågor och växel. Kontakta receptionen angående aktiviteter, utställningar eller butik och kafé.

Besöksadress
Stadsträdgården, 532 31 Skara

Postadress
Box 253, 532 23 Skara

Info och reception

Kansli

Västergötlands museum

0511-260 00

info@vgmuseum.se

Receptionen

Västergötlands museum

0511-260 70

receptionen@vgmuseum.se

Museichef

Luitgard Löw, fil. dr

Museichef

0511-260 38

luitgard.low@vgmuseum.se

Administration

Haidi Mård

Administratör

0511-260 29

haidi.mard@vgmuseum.se

Ekonomi

Kristina Berglund

Ekonom, löneadministratör

0511-260 28

kristina.berglund@vgmuseum.se

Kulturmiljö

Anders Berglund, 1:e antikvarie

Arkeolog

0511-260 80

anders.berglund@vgmuseum.se

Catharina Henriksson, 1:e antikvarie

Arkeolog

0511-260 83

catharina.henriksson@vgmuseum.se

Maria Vretemark, fil. dr, 1:e antikvarie

Forskare arkeologi, osteolog

0511-260 81

maria.vretemark@vgmuseum.se

Robin Gullbrandsson, fil. lic.

Byggnadsantikvarie

0511-260 36

robin.gullbrandsson@vgmuseum.se

Projekt

Annelie Nitenberg, fil. dr

Projektutvecklare, forskare arkeologi

070-148 01 62

annelie.nitenberg@vgmuseum.se

Publika möten

Peter Holm

Kommunikatör

0511-260 03

peter.holm@vgmuseum.se

Emelie Byström

Programproducent, arkeolog

076-851 77 09

emelie.bystrom@vgmuseum.se

Peter Nordin

Utställningsproducent

0511-260 14

peter.nordin@vgmuseum.se

Patrik Erlandsson

Webbredaktör

0511-260 30

patrik.erlandsson@vgmuseum.se

Samlingar

Ylva Nilsson, 1:e antikvarie

Arkeolog

0511-260 82

ylva.nilsson@vgmuseum.se

Emil Jonsson

Föremålsantikvarie

0511-260 16

emil.jonsson@vgmuseum.se

Stina Svantesson

Konservator

0511-260 58

stina.svantesson@vgmuseum.se

Marie Forsell

Museiassistent, arkiv

0511-260 59

marie.forsell@vgmuseum.se

Inge Arvidsson

Museiassistent, bildarkiv

0511-260 46

inge.arvidsson@vgmuseum.se

Lena Gyltman

Museiassistent, bildarkiv

0511-260 53

lena.gyltman@vgmuseum.se

Solveig Holm

Museiassistent, föremålssamlingar

0511-260 57

solveig.holm@vgmuseum.se

Service

Mattias Landahl

Fastighetstekniker

070-280 97 06

mattias.landahl@vgmuseum.se

Kent Andersson

Hantverkare

0511-260 72

kent.andersson@vgmuseum.se

Sofia Sjölin

Museivärd, butik

0511-260 70

sofia.sjolin@vgmuseum.se

Katharina Hambäck

Museivärd, kafé

0511-260 70

katharina.hamback@vgmuseum.se

Mikael Skallberg

Museivärd, utomhusmiljö

072-207 31 75

mikael.skallberg@vgmuseum.se