Konservering av Lindholmens slottsruin

Vid Ullersund på Kålland ligger ruinerna av det stormaktstida slottet Lindholmen. Slottet och parkanläggning med ett unikt romerskt badhus byggdes av tre generationer Oxenstierna. Efter brand och förfall på 1700- och 1800-talet är allt idag ruiner med undantag för de båda flyglarna. Slottsruinen grävdes ut och konserverades på 1930-talet och förvaltas sedan dess av museet. 2024-2025 genomförs en ny välbehövlig konservering av slottsruinen, som också kommer att få en mer pedagogisk presentation.

Konserveringsprojektet finansieras av Lars Lawskis fond inom Kungliga Vitterhetsakademien.

Inlägg och media

”Ruiner kräver också underhåll”

Vid Ullersund på Kålland ligger ruinerna av det stormaktstida slottet …