Medeltida kyrktak i Skara stift

Sedan många år deltar museet i kartläggningen och utforskandet av vårt äldsta bevarade byggnadsarv i trä, kyrkornas medeltida takstolar och klocktorn. Arbetet finansieras med kyrkoantikvarisk ersättning via Skara stift och utförs av byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson (licentiatuppsats på temat Gupea) tillsammans med timmermannen och hantverksforskaren Mattias Hallgren. Vi försöker komma närmare de som en gång i tiden byggde dessa stryktåliga och ofta vackert gestaltade konstruktioner. Kyrkvindarna sitter på ett tämligen obeaktat källmaterial i sina välbevarade träkonstruktioner där spåren av timmermännens verktyg ännu är klart avläsbara. Inom projektet har ett antal konstruktioner kunnat analyseras dendrokronologiskt i samarbete med Lunds universitet. Analyserna visar när virket fällts, var och i vilken slags skog det växte.

Nära knutet till dessa inventeringar var restaureringen av de unika 1100-talstakstolarna i Gökhems kyrka, där erfarenheterna kunde omsättas i ett praktiskt projekt.

Filmprojekt

De medeltida kyrkvindarna med sina månghundraåriga takstolar är ett stycke frusen tid, i många fall klart sevärda, men som regel svårtillgängliga. Som ett led i förmedling och tillgängliggörande av detta internationellt uppmärksammade kulturarv producerar museet under 2024 två kortfilmer, en om pilotprojektet med taklagsrestaureringen i Gökhems kyrka och en om de spännande kyrkvindarna kring Kinnekulle.

Projektet är finansierat via Skara stift och Sparbanksstiftelsen Skaraborg.