Sönekvarnen

I Fornbyn förvaltar museet en av Västsveriges 17 bevarade holkkvarnar. Denna ålderdomliga kvarntyp med vridbart vinghus har en urhuggen stock (holk) genom vilken kraftöveföringen från vingar till kvarnstenar går. Holkkvarnarna var typiska för Kålland, Kållandsö och trakten kring Sollebrunn, men få är bevarade. Vår holkkvarn kommer från Söne på Kålland och har anor från 1700-talet. Unikt är att kraften från vingarna kan kopplas över till en enkelbladig ramsåg.

Kvarnen hade med åren fått allvarliga statiska problem och även rötskador, inte heller var kvarn och såg uppsatta på ett sådant vis att de skulle kunna driftsättas. År 2019 påbörjades en omfattande restaureringsinsats med målsättningen att på ett så autentiskt sätt som möjligt inte bara sätta kvarnen i stånd utan även göra den möjlig att använda, en viktig pedagogisk ambition. Vi har velat lära oss mer om hur dessa kvarnar en gång i tiden byggdes, med vilka material och tekniker. På så vis lär vi oss att förstå bevarade detaljer. En central roll i restaureringen spelar timmermännen inom hantverksnätverket Traditionsbärarna, vilka har stor erfarenhet från andra kvarnrestaureringsprojekt. Lokalt material och historiska hantverk är självskrivna delar. Kvarnen har demonterats, fått stadiga fundament, återuppsatts och restaureras varsamt. Under vintern 2023/24 kunde så den nya urhuggna holken resas, under 2024 sker arbete med återmonteringen av den vridbara överdelen och vingarna.

Projektet har stöttats ekonomiskt av Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och Stiftelsen Grevillis fond.

Museet deltar i ett inventeringsprojekt av västsvenska holkkvarnar i samarbete med Traditionsbärarna och Västra Götalandsregionen. Detta ger viktigt underlag inför besluten under restaureringen av Sönekvarnen och till framtida insatser på andra holkkvarnar.

Resning av holken

Under projektets gång har flera moment i hantverket och konstruktionen av Sönekvarnen dokumenterats på film. I denna klippning av delar av materialet visas foto om restaureringen av den centrala holken.

Filmen är ännu ej textad.

Du ser för närvarande en platshållare för innehåll från YouTube. Klicka på knappen nedan för att komma åt innehållet. Genom att låsa upp innehållet delar du data med tredje-part.

Mer information

Vi restaurerar Sönekvarnen

Företagarna inom Traditionsbärarna är specialister på rekonstruktion, nytillverkning och byggnadsvård av kulturarvet. Flera av uppdragen delfinansieras med bidrag för antikvariska merkostnader.

Inför beslut om reparation deltar vi i den antikvariska dialogen genom att lyfta fram djupare värden. Genom att läsa av byggnadsteknik och verktygsspår kan vi tolka byggnaders historia.