Om webbplatsen

Webbplatsen är designad för att vara responsiv. Det innebär att layouten beaktar skärmstorleken på den enhet du surfar med. Bäst resultat får du i populära webbläsare som Edge, Safari, Google Chrome och Firefox.

Tillgänglighet

Vi vill att alla ska kunna ta del av vår webbplats. Därför strävar vi efter att följa kriterierna i WCAG2.1-AA-standarden (Web Content Accessibility Guidelines). Dessa är riktlinjer för tillgänglighet satta av W3C (World Wide Web Consortium), och lagkrav för myndigheter och andra offentliga organ. Vi tar också hänsyn till webbriktlinjerna från Myndigheten för digital tillgänglighet (DIGG).

Avvikelser från riktlinjerna

I vissa fall har vi inte fullt ut kunnat följa riktlinjerna. Webbplatsen och dess innehåll utvecklas kontinuerligt och vi bearbetar löpande dessa avvikelser. Vilka områden som påverkas listas i den fullständiga tillgänglighetsredogörelsen.