Tillgänglighets­redogörelse

Västergötlands museum står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur vastergotlandsmuseum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vastergotlandsmuseum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 1 – 3 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Användarinställningar

Det förekommer att webbplatsen inte respekterar användarinställningar, exempelvis mörkt läge.

Taggade PDF-dokument

PDF-dokument, exempelvis arkeologiska och byggnadsantikvariska rapporter, som publicerats på webbplatsen är inte korrekt taggade och kan vara svåra att tolkas av skärmläsare.

Textad film

Flera av filmerna som är publicerade på Västergötlands museums hemsida saknar textning. I vissa fall erbjuds automatisk textning som ofta felar.

Oskäligt betungande anpassning

Västergötlands museum åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

PDF-dokument

Västergötlands museum har för närvarande inte möjlighet att bearbeta samtliga publicerade PDF-dokument, men menar att det är viktigt att de ändå är nåbara av besökare. Innan detta har åtgärdats ber vi dig att kontakta oss om du behöver få information i något dokument tillgängliggjort för dig.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vastergotlandsmuseum.se.

Senaste bedömningen gjordes den 18 april 2024.

Webbplatsen publicerades den 17 juni 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 april 2024.