Våra arkiv

Västergötlands museum har ända sedan starten i slutet av 1800-talet jobbat aktivt med att samla in arkivmaterial av olika slag som berättar om vår historia. Trots namnet är det framförallt material ifrån det gamla länet Skaraborg som vi aktivt samlar in och vill bevara. Då bygden historiskt sett varit en typisk lantbruksbygd ligger mycket fokus på gårdshandlingar och lantbrukshistoria.

Folkmusikarkivet

Folkmusikarkivet innehåller cirka 35 000 upptecknade visor i noter och text från hela Västergötland. Cirka 5 000 av dem är inspelade och går att lyssna på. Materialet har kommit in både som gåvor och genom aktiv insamling, inte minst genom ett mångårigt arbete av Arnold Josefsson.

Enskilda arkiv

I museets enskilda arkiv hittar vi våra gårdsarkiv, personarkiv och mycket annan dokumentation som beskriver bygdens historia och kulturarv. Dessa är resultatet av vår aktiva insamling och omfattar cirka 900 olika arkiv av mycket varierande storlek. Här kan nämnas Edward Nonnens och Agnes de Frumeries rika samlingar men också mindre arkiv som skänkts av personer från bygden.

Bland de gårdsarkiv som museet har samlat på sig finns många handlingar som avspeglar gårdens historia, historia om dess innehavare samt även information om vilken slags näringsverksamhet som förekommit på gården.

Ämbetsarkivet

Förutom den dokumentation vi aktivt samlar in genom förvärv och donationer, har museet också arkivmaterial som uppkommit i den egna verksamheten, det så kallade ämbetsarkivet. Här finns bland annat utställningsmaterial, byggnadsvårdsmaterial, arkeologiska rapporter samt handlingar inom etnologi.

Kartor och ritningar

I museets ägo finns också en del kartor och ritningar. En av dessa är den så kallade Lindholmensamlingen med kartor från säterierna Stola och Lindholmen samt andra gårdar på Kålland från slutet av 1700-talet och framåt. En annan som kan nämnas är byggnadsingenjör Rune Wellners arkiv med blad annat ombyggnadsförslag och ritningar från 1940-1980-talen för bostadshus och ekonomibyggnader.

Sockenarkivet

Ett annat populärt material är vårt sockenarkiv. Materialet är uppbyggt sockenvis men också på olika ämnesområden som landskap, arkeologi, kyrkor, seder och bruk och mycket mer. Materialet består till stor del av tidningsurklipp med artiklar om varje socken, men man kan även hitta ritningar på byggnader, gamla brev kopplade till socknen samt mycket annat blandat material. Materialet är främst från 1900-talet till början av 2010-talet.