fbpx

Våra arkiv

Västergötlands museum har ända sedan starten i slutet av 1800-talet jobbat aktivt med att samla in arkivmaterial av olika slag som berättar om vår historia. Trots namnet är det framförallt material ifrån det gamla länet Skaraborg som vi aktivt samlar in och vill bevara. Då bygden historiskt sett varit en typisk lantbruksbygd ligger mycket fokus på gårdshandlingar och lantbrukshistoria.