fbpx

Kartor och ritningar

I museets ägo finns också en del kartor och ritningar. En av dessa är den så kallade Lindholmensamlingen med kartor från säterierna Stola och Lindholmen samt andra gårdar på Kålland från slutet av 1700-talet och framåt. En annan som kan nämnas är byggnadsingenjör Rune Wellners arkiv med blad annat ombyggnadsförslag och ritningar från 1940-1980-talen för bostadshus och ekonomibyggnader.