fbpx

Beställa bilder

Vid beställning av bilder där Västergötlands museum äger upphovsrätten, eller där upphovsrätten är utslocknad, gäller priserna nedan. Vi tar inte betalt för rätten att använda bilden, utan för arbetet med skanning och administration. För material där upphovsrätten innehas av annan part hänvisar vi till upphovsrättsinnehavaren för tillstånd att använda bilden.

De fotografier med Public Domain som finns publicerade på Digitalt Museum kan laddas ner direkt från sidan utan någon avgift.

Beställ på Digitalt Museum
Du kan även beställa bilder med högre upplösning mot en avgift. Vid beställning anges beställarens namn (person, tidning, eller motsvarande), faktureringsadress med organisationsnummer eller personnummer, samt en e-postadress dit de digitala filerna skickas. Vid större beställningar skickas filerna via fildelningsprogram och beställaren får då en länk och kan ladda ner bilderna till sin egen dator. Bildbeställning görs företrädesvis direkt på Digitalt Museum, följ de enkla instruktionerna, eller genom att mejla: lena.gyltman@vgmuseum.se.

Prislista bilder
För större beställningar sker individuell prissättning. Priserna är inklusive moms:

Icke kommersiell aktör 150 kr/bild

Med icke kommersiell aktör avses privatperson, kultur- och forskningsinstitutioner, skolor, studenter och ideella föreningar(även bilder till mindre icke kommersiella publikationer). Vi tar också gärna emot ett referensexemplar av den publikation där vårt bildmaterial förekommer för att underlätta museets dokumentation.

Redaktionell användning 600 kr/bild

Med redaktionell användning avses beställningar av material för all publicering i böcker, vecko- tidningar och tidskrifter samt TV, olika digitala medier och utställningar.

Foto för kommersiell användning, avser reklam m.m. 1400 kr/bild
Lokala dagstidningar 400 kr/bild

Vid all redaktionell och ideell publicering av material som ingår i Västergötlands museums samlingar ska källa anges enligt följande: Foto: Fotografens Namn, Västergötlands museums samlingar. Om fotografen ej är känd anges: Fotograf okänd, Västergötlands museums samlingar. Om materialet tagits fram av Västergötlands museum anges: Foto: Fotografens namn, Västergötlands museum.

Leverans av bilder
Bilderna levereras med e-post och länk till filöverföringsprogram i formatet TIF eller JPEG. Upplösningen är 300 dpi där längsta sidan är 42 cm då detta är möjligt utifrån originalmaterialets kvalitet. Då materialet ingår i en kulturhistorisk samling och ofta har hög ålder kan det ha skador som är en del av objektens historia. Fotografierna beskärs eller redigeras inte om inte så har överenskommits med kund. Önskas extremt hög upplösning eller omfattande redigering tillkommer en avgift på 600 SEK/timme, prisförslag ges. Bildbeställningar expedieras vartefter de inkommer till museet, leveranstid är normalt inom en vecka. Faktura skickas efter leverans och betalas inom 30 dagar.

Regler vid publicering
Bilderna i Västergötlands museums samlingar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Användningen av bilderna regleras av Creative Commons och vad som gäller för varje bild finns angivet på bilden och förklaras i texten mitt på bildens sida. Om en bild exempelvis är fri att använda för både privat och kommersiellt bruk står © överstruket med ett streck.

Fotografiska bilder (utan verkshöjd) skyddas i 50 år efter fototillfället. Bilder inom denna kategori tagna före 1970 är alltså inte skyddade av upphovsrätt och därför fria att använda utan tillstånd. Enligt upphovsrättslagen har fotografen den ideella rätten till sitt fotografiska verk eller bild oavsett om museet övertagit den ekonomiska rätten till bilden eller inte. Den innebär att fotografens namn alltid skall anges i anslutning till bilden.

För bilder som publiceras på Internet ska det även finnas en länk till: https://vastergotlandsmuseum.se.