Bildbeställningar

Vid beställning av bilder där Västergötlands museum äger upphovsrätten, eller där upphovsrätten är utslocknad, gäller priserna nedan. Vi tar inte betalt för rätten att använda bilden, utan för arbetet med skanning och administration. För material där upphovsrätten innehas av annan part hänvisar vi till upphovsrättsinnehavaren för tillstånd att använda bilden.

De fotografier på den publika bilddatabasen DigitaltMuseum som medger nedladdning är fria att användas för privat bruk. För övriga bilder kontakta oss.

Beställ bilder

Du kan beställa bilder med högre upplösning mot en avgift. Vid beställning anges beställarens namn (person, tidning, eller motsvarande), faktureringsadress med organisationsnummer eller personnummer, samt en e-postadress dit de digitala filerna skickas. Vid större beställningar skickas filerna via fildelningsprogram. Du får då en länk och kan ladda ner bilderna till din egen dator.

Bildbeställning görs direkt på DigitaltMuseum eller genom att kontakta lena.gyltman@vgmuseum.se.

Bildförmedling

För större beställningar tillämpas individuell prissättning efter överenskommelse. Fotografens namn och Västergötlands museums samlingar ska anges som källa.

AnvändningsområdePris per bild
Icke kommersiell aktör128 kr
Ideell upplaga/egentryck240 kr
Lokala dagstidningar340 kr
Redaktionell användning500 kr
Kommersiell användning1650 kr
Lågupplösta, publicerade bilderIngen avgift
Prislista för bildförmedling. Alla priser exklusive moms.

Med icke kommersiell aktör avses privatperson, kultur- och forskningsinstitutioner, skolor, studenter och ideella föreningar. De högupplösta bilder som ingått i en bildbeställning kommer året efter, eller senare, att publiceras på DigitaltMuseum, möjliga att ladda ner.

Med ideell upplaga/egentryck avses tryckta böcker mm. i mindre icke kommersiella upplagor.

Med redaktionell användning avses beställningar av material för publicering i böcker, tidningar och tidskrifter samt TV och olika digitala medier.

Med kommersiell användning avses material i reklamsyfte. Avgiften avser en engångsanvändning om ej annat överenskommits.

Fotografering av föremål

AnvändningsområdePris per bild
Lokala dagstidningar340 kr
Redaktionell användning500 kr
Kommersiell användning1650 kr
Bildbeställning som kräver större arbete, exempelvis redigering eller research500 kr/timme
Prislista för fotografering av föremål. Alla priser exklusive moms.

Med redaktionell användning avses beställningar av material för publicering i böcker, tidningar och tidskrifter samt TV och olika digitala medier.

Med kommersiell användning avses material i reklamsyfte. Avgiften avser en engångsanvändning om ej annat överenskommits.

Leveransvillkor

Bilderna levereras med e-post och länk till filöverföringsprogram i formatet TIF eller JPEG. Upplösningen är 300 dpi där längsta sidan är 42 cm då detta är möjligt utifrån originalmaterialets kvalitet. Då materialet ingår i en kulturhistorisk samling och ofta har hög ålder kan det ha skador som är en del av objektens historia. Fotografierna beskärs eller redigeras inte om inte så har överenskommits med kund. Önskas extremt hög upplösning eller omfattande redigering tillkommer en avgift på 600 SEK/timme, prisförslag ges. Bildbeställningar expedieras vartefter de inkommer till museet, leveranstid är normalt inom en vecka. Faktura skickas efter leverans och betalas inom 30 dagar.

Regler vid publicering

Bilderna i Västergötlands museums samlingar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Användningen av bilderna regleras av Creative Commons och vad som gäller för varje bild finns angivet på bilden och förklaras i texten mitt på bildens sida. Om en bild exempelvis är fri att använda för både privat och kommersiellt bruk står © överstruket med ett streck.

Fotografiska bilder (utan verkshöjd) skyddas i 50 år efter fototillfället. Bilder inom denna kategori tagna före 1970 är alltså inte skyddade av upphovsrätt och därför fria att använda utan tillstånd. Enligt upphovsrättslagen har fotografen den ideella rätten till sitt fotografiska verk eller bild oavsett om museet övertagit den ekonomiska rätten till bilden eller inte. Den innebär att fotografens namn alltid skall anges i anslutning till bilden.

För bilder som publiceras på Internet ska det även finnas en länk till: https://vastergotlandsmuseum.se.