Föremålssamlingar

Västergötlands museum har över 300 000 kulturhistoriska föremål, närmare 1 miljon arkeologiska fynd och 1,5 miljoner fotografier i sina samlingar. Museet är sprunget ur Västergötlands Fornminnesförening, som bildades 1863. Föreningen hade till uppgift att samla och ordna föremål, bevara språk och historia och vårda Västergötlands fornlämningar.

Samlandet startade på 1860-talet och i årsberättelsen från 1865 står att Fornminnesföreningen ägde åtskilliga mynt och ett antal stenredskap. 1866 ökade samlingen med 80 föremål. Under 1800-talets andra hälft grundades många museer runt om i landet. Proveniens blev grundläggande i samlandet – föremålen knöts till en socken i ett område eller en person. Dokumentationen och berättelserna om föremålens härkomst visade på en insamlingsmetod som skiljde sig från tidigare kuriosakabinett och mer slumpartade privata samlingar.

1870-1910 växte samlingarna i högre takt. Varje medlem i Fornminnesföreningen hade skyldighet att se till att man inte gick miste om värdefulla föremål. I slutet av 1890-talet började Fornminnesföreningen genomföra arkeologiska undersökningar. Fram till 1920-talet förvärvades mellan 100 och 500 föremål per år. På 20-talet ökade takten insamlade föremål ytterligare. Rekordet var 1933 då hela 8284 föremål förvärvades! Fram till 1937 samlade museet in mellan 1200 och 8000 föremål per år.

Vilka skänkte eller sålde föremål till museet och vilka föremål samlades in? Samhällets övre samhällsklasser är rikligt representerade bland museets givare. Många föremål som inte längre användes och därför hade förlorat sitt bruksvärde skänktes till museet. Andra föremål kom från boskiften eller dödsbon. Det fanns även antikhandlare som visste vad landsantikvarie Sanfrid Welin tyckte var lämpligt som museiföremål och erbjöd museet att köpa föremålen. Som insamlingskriterie stod ålder, proveniens, om föremålet hade anknytning till en känd person eller historisk händelse. Men även vardagliga föremål samlades in.

Idag samlar museet inte närmelsevis lika mycket som förut. Det beror delvis på etnologiämnets utveckling under 1960-talet.

Förfrågningar

Västergötlands museum tycker om att berätta! Vi svarar därför gärna på frågor som rör museets egna samlingar. Har du en fråga kan du kontakta oss på info@vgmuseum.se.

Har du en fråga om något som inte tillhör Västergötlands museums samlingar och gör du egna efterforskningar? Då är du välkommen att ställa din fråga. Förhoppningsvis kan vi hjälpa till. Vi har dock begränsade möjligheter att hjälpa till med sådana spörsmål.

Besök i magasin

Vill du eller din förening titta på något specifikt i museets magasin? Kontakta oss via info@vgmuseum.se.

Västergötlands museum kan i mån av tid ta emot besök i magasin. Grupper och enskilda kan, i samråd med Västergötlands museum, få möjlighet att besöka museets föremålsmagasin. Vid ett eventuellt besök kommer en eller flera ur museets personal att guida er genom magasinet. Kontakta oss i god tid, då har vi lättare att planera besöket. För grupper tar Västergötlands museum ut en avgift vid besök.

Varje år arrangerar Västergötlands museum också ”Öppet magasin” då allmänheten få komma till museets magasin.

Insamling

Vill du skänka föremål till våra samlingar? Innan du besöker museet med dina föremål ber vi dig att kontakta oss via e-post enligt våra instruktioner.