fbpx

Insamling

Har du föremål du vill skänka till museet? Kontakta oss på info@vgmuseum.se. Västergötlands museum tar inte emot föremål i museets reception. Västergötlands museum tar en gång i månaden beslut angående inkomna insamlingsärenden, därefter meddelas beslut.

Det är inte nödvändigtvis de äldsta föremålen som är mest intressanta för museet. Det kan därför hända att vi tackar nej till exempelvis vackra allmogemöbler men tackar ja till en samling muggar av plast. För att göra en bedömning behöver vi information om föremålen – vem har ägt det, tillverkat det eller är föremålet förknippat med någon speciell historia?

Att samla in föremål inbegriper en mängd överväganden. En av de viktigaste frågorna handlar om förvaring för framtiden. Kan Västergötlands museum inte förvara och bevara föremålen på ett ansvarsfullt sätt kan vi således inte heller ta emot det.