fbpx

Visningar och besök

Forntidsvisning för årskurs tre & fyra

Västergötlands museum bjuder in alla treor och fyror till en vandring genom Västergötlands förhistoria. Vi startar vandringen i istiden och rör oss sedan vidare genom forntiden från stenåldern via bronsålder till järnåldern och avslutar vid de första kristna vikingarna när järnåldern börjar övergå i medeltid. Vi pratar om vad som präglar de olika perioderna och vad som skiljer dem åt genom att titta på några av alla de saker som hittats här i Västergötland för att försöka ge en bild av de människor som kommit före oss och som lagt grunden till allt det vi har idag.

Vi pratar inte enbart om föremålen utan öppnar även vår Fornålderslåda med föremål som barnen kan ta på för att verkligen känna hur en flintsten eller ett bronssmycke känns mot huden. Vi berör också hur arkeologi och källkritik fungerar för att ge eleverna en bild av hur svårt det kan vara med historia och hur lite vi egentligen vet helt säkert om det förflutna. Ett återkommande tema är hur vuxna som trott sig ha alla svar kanske inte alltid har så bra koll som de tror. Som avslutning drar vi tillsammans upp en tidslinje för att tydligare få en överblick över hur vår historia ser ut och hur lite vår egen plats i den faktisk är.

Tid 90 minuter: Visning 45 min, paus 15 min, fornålderslåda/tidslinje 30 min

Medeltidsvisning för årskurs fem

När vi tittar på den sömniga lilla stad Skara är idag kan det vara svårt att tänka sig att detta en gång i tiden var en av Sveriges viktigaste städer. Men under medeltiden var det faktiskt så. Genom att få titta på utställningen ”Skara i medeltid” försöker vi att lista ut hur det kan komma sig att just denna plats på slätten blev den som skulle komma att husera Sveriges äldsta stift och en pampig domkyrka. Vi prata också om hur Skara såg ut under sin glansperiod som medeltida storstad och vad som i slutändan ledde till att staden miste sin framträdande roll. På vägen möter vi biskopar, riddare och helgon. Dessutom diskuterar vi medeltida mat, mode och hushållning.

Tid 45-60 minuter

Normkritisk visning för högstadiet och gymnasiet

Detta program är en normkritisk visning av våra utställningar där ungdomarna visas runt och uppmuntras att själva reflektera över normer både historiskt och idag. Vi diskuterar hur normer från förr fortfarande kan påverka oss samt hur dessa kan förändras över tid. Det är framförallt normer kring kön, genus och könsroller som står i fokus liksom kvinnor och barns roll i historien då dessa ofta glöms bort i den gängse historieskrivningen. Syftet med programmet är att utmana den historieskrivning som ofta får dominera i till exempel läroböcker där det nästan uteslutande är män som figurerar, för att ge ungdomarna en djupare förståelse av det förflutna och hur historien som vi känner till den inte nödvändigtvis är en absolut sanning utan alltid konstrueras i efterhand. Programmet kombinerar visning med uppgifter där eleverna själva får reflektera och övningar där vi tillsammans diskuterar normer och könsroller idag.

Tid 90 minuter

Information och bokning

Våra pedagogiska program är kostnadsfria för skolor och för att boka något av våra skolprogram kan du skriva till museets pedagog Ludvig Lhonneur på ludvig.lhonneur@vgmuseum.se eller ringa på 0768540351. Programmen har ett maxantal på 25 elever per visning.