fbpx

Västergötlands museum – En del av Historien om Sverige:
Solkompassur i elfenben

Denna triptyk i elfenben är både ett portabelt solur, kompass och kalender. Under 1500- och 1600-talet var detta ett populärt instrument för att bestämma tiden. På dagen med hjälp av solen och månen under natten.

Tillverkningen av föremålet kan tillskrivas familjen Tucher från Nürnberg. Eftersom kompassen saknar signatur är det omöjligt att säga exakt vem som gjort den. Flera i familjen använde samma stämpel som föreställer en slingrande och krönt orm. Möjligen är det Thomas Thucher som är upphovsman då hans son Joseph tillverkat solkompasser med liknande dekor men hade en annan stämpel. Den kan i så fall dateras till perioden 1600-1645.

I Nürnberg fanns det flera kända familjeverkstäder för solkompasser under 1500- och 1600-talet. Familjen Tucher (även stavat Ducher) höll på i flera generationer varav minst tre av dem hette Hans.

Ofta bestod solkompasserna av två paneler, diptyker, men i det här fallet är det tre elfenbensplattor som är sammanfogade med trådgångjärn. Dessa hålls samman med låskrokar och kan fällas ut i 90° var för sig beroende på vad som ska avläsas. De sex sidorna är försedda med ett antal graverade linjer, skalor, pekare och kompass vilket ger föremålet en mängd olika funktioner. Att det finns flera olika solur möjliggör att det går att avläsa tiden i olika timsystem och för användning på olika platser. Skuggtråden som visar tiden är lös och ligger bredvid.

<< Tillbaka till Västergötlands museum – En del av Historien om Sverige