fbpx

Västergötlands museum – En del av Historien om Sverige:
Tre mynt och två brakteater präglade för Erik av Pommern

Gökhems kyrka är välkänd tack vare sina välbevarade målningar från 1400-talet, men bara ett stenkast bort ligger ruinen efter ytterligare en kyrka. Överkyrke grävdes ut och konserverades 1955 och då konstateras det genom mynt och gravfynd att den var i bruk från 1100-talet fram till någon gång på 1500-talet, alltså parallellt med Gökhems kyrka. Har den bevarats som privatkryrka genom hela medeltiden eller vilken annan anledning kan ha funnits för dess fortsatta bruk?

Erik av Pommern föddes 1382 som Bogislav i Rügenwalde (nu Polen). Han var systerdotterson till unionsdrottningen Margareta, som adopterade honom efter att hennes son Olof avlidit 1387. Åren 1396-1439 var han, med två avbrott, kung av Sverige. Dessutom som Erik III, kung av Norge 1389-1442 och som Erik VII, kung av Danmark 1396-1439.

Erik ville hindra Hansans och Tyska ordens växande ekonomiska och militära makt i Östersjön. Eriks politik gick därför ut på att förvandla de nordiska länderna till en stark enad kraft mot utländska hot. Till exempel köpte han år 1408 tillbaka Gotland från Tyska orden som erövrat ön från Danmark 1398. Han inrättade också Öresundstullen 1429 och lät därför bygga borgen Kronborg i Helsingör. Nu måste den rika Hansan betala tull till Kalmarunionen vid in- och utfart ur Östersjön.

Erik införde också en modern centralstyrning genom att tillsätta danska och tyska fogdar i de olika slottslänen i Sverige och Norge, som var direkt underställda honom. Kalmarunionen hamnade i konflikter som hämmade handeln på Östersjön och försattes i blockad av Hansan. Stormännen i Sverige och Norge hade svårt att ta till sig Eriks moderniseringar av styret och var missnöjda med att de blivit förbigångna av danska och tyska fogdar. De gav inte kungen mycket stöd då upproret i Bergslagen bröt ut 1434, lett av den tyskättade bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson. Bergsmännen i gruvorna, både arbetsgivarna och arbetarna, var ofta tyskar som i sin tur var missnöjda med Erik både av ekonomiska och politiska skäl. Hansans handelsblockad lamslog järnexporten från Bergslagen och bergsmännen ville ha goda förbindelser med den tyska Hansan.

Av olika skäl och i olika former fortsatte kritiken av Erik och till sist ersattes han som kung i alla tre rikena av sin systerson Kristofer av Bayern. Han höll sig kvar i några år på Gotland där han försörjde sig på sjöröveri av Hansans skepp, men återvände slutligen till sitt hertigdöme i Västpommern.