Basutställning

Kristna vikingar i Varnhem

Våren 2017 invigdes Kata Gård. Inne i byggnaden visas utställningen ”Kristna vikingar i Varnhem”. Utställningens huvudfokus ligger på kyrkoruinen med kryptan som är väl synlig mitt i byggnaden. Besökarna kan röra sig runt ruinen och se den från alla håll. Ett par modeller visar hur den första träkyrkan och den fullt utbyggda stenkyrkan kan ha sett ut. Genom glaspartier i golvet syns några av gravarna, framför allt Katas fina grav med den runristade gravhällen på norra sidan.

I utställningen sätts de spännande utgrävningsfynden och resultaten in i ett sammanhang, både lokalt i Västergötland men också i förhållande till omvärlden. Här berättar vi om vikingatiden i Västergötland, om kristnandet, om resorna västerut, om människorna i Varnhem, om liv och hälsa och om den stora gården som låg här för 1000 år sedan.

I parken runt om finns mer att se och uppleva. Här finns tusentals gravar kvar under grästorven på den nästan 4000 kvm stora begravningsplatsen runt gårdskyrkan. Utanför kyrkogården, åt öster och norr, finns spåren av gårdens övriga byggnader. I beteshagen utanför stenmuren syns flera förkristna gravhögar från järnåldern där gårdens folk begravde sina döda innan kristendomen kom.


Utställningen visas sommarhalvåret på Kata Gård i Varnhem.

Om Kata Gård

I april 2016 påbörjades byggnationen av skyddstaket över kyrkogrunden på Kata Gård. Det är en limträkonstruktion, formad som en likbent triangel. Det finns inga väggar utan bara golv och tak. Golvet är öppet i mitten och där kan man titta ner på den 1000-åriga kyrkoruinen. Mellan marken och de kraftiga syllarna finns en väl tilltagen luftspalt för att ventilera byggnaden. Byggnaden är helt ouppvärmd och följer årstidsväxlingarnas utetemperatur. Taket skyddar kyrkogrunden från nederbörd och även från kraftigt solljus som inte heller är bra för kalkstenen i murarna.

Byggprojektet har finansierats genom bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Grevillis fond, Västra Götalandsregionen samt en privat donation. Arkitekt är prof. Magnus Silfverhielm på AIX Arkitekter.

Senast ändrad: