Aktuell utställning

Sommarslottet

1 juni – 8 september 2024

Mellan åren 1984 och 2001 anordnades kulturhistoriska sommarutställningar på Börstorps slott utanför Mariestad. Det var Skaraborgs läns museums dåvarande chef Ulf Erik Hagberg som tillsammans med ägarna Bo och Danielle Ribbing skapade förutsättningar för att låta det obebodda slottet bli en arena för återkommande utställningar.

För Skaraborgs läns museum blev utställningarna på Börstorp ett konkret exempel på hur man kunde sprida museets verksamhet ut i länet.

Det första året visades en utställning med fokus på slottets egen historia där de flesta föremålen var familjens egna eller inlånade från länsmuseet och från privatpersoner. Redan året efter var dock situationen annorlunda. Då kunde länsmuseet låna in mängder av möbler och föremål från Carl XV:s inredningar på Ulriksdals slott utanför Stockholm för att ställas ut på Börstorp.

Utställningarna fortsatte sedan genom åren ända fram till sommaren 2001, varje år med ett nytt tema. Det kunde exempelvis vara ”blommor i konsten” eller ”spel genom tiderna”. Alltid med inlånade föremål från de stora statliga museerna, från Skaraborgs läns museum och inte minst från många skaraborgska herrgårdsvindar.

Utställningen i Västergötlands museums Atrium, sommaren 2024, kommer att berätta om utställningarna och hur de kom till. I år är det dessutom 40 år sedan verksamheten startade. Eftersom en stor del av de föremål som användes i Börstorps utställningar hämtades från dåvarande länsmuseet, numera Västergötlands museum, kommer vi att kunna visa flera av dessa.

Det blir en både vacker och föremålsrik utställning som sannolikt väcker minnen hos äldre skaraborgare som besökte Börstorps utställningar.


Utställningen visas den 1 juni – 8 september 2024 i Västergötlands museums Atrium.

Galleri

Besökare i utställningen Sommarslottet
Telefon i utställningen Sommarslottet
Skåp i utställningen Sommarslottet
Trådar i utställningen Sommarslottet

Senast ändrad: