utstallning_skara_i_konsten_013

13. Dagmar Schwanborn. Akvarell. Ägare: Jonas Kvarnemo.