utstallning_skara_i_konsten_028

28. Olle Magnusson. Olja 1933. Ägare: Annika Emteborg Olsson.