utstallning_skara_i_konsten_046

46. Axel Bohlin. Olja. Kopparslagare Rönningbergs bakgård. Ägare: Börje Axelsson.