fbpx

Agnes de Frumerie
– konstnär och glaspionjär

Basutställning

Agnes de Frumerie föds i Skövde 1869, utbildar sig vid konstakademin i Stockholm och verkar sedan som konstnär i Paris under 30 år innan hon återvänder till Sverige och Västergötland 1926. När Agnes går bort 1937 skänker hon en stor del av sin kvarlåtenskap till Västergötlands museum. Samlingen är den enskilt största på muséet och rymmer närmare 1000 objekt, foton, teckningar, målningar möbler och arkivalier.

Agnes de Frumerie var en mångsidig konstnärinna som ställde ut flitigt i Frankrike men också här hemma i Sverige. Hon visade  bronser och marmorskulpturer, men också konsthantverk såsom möbler och keramik. På 1890- talet umgicks hon med många i det konstnärliga avantgardet i Paris bl a August Strindberg som hon porträtterade. Hon får hedersdiplom och säljer bl a skulpturgruppen ”Poesi och Musik”  till franska staten.

Agnes var en ovanlig och begåvad svensk konstnärinna, yrkesverksam, i en internationell miljö under en brytningstid. Idag ger hennes pionjärarbete på framför allt konstglasets område henne en plats i den svenska konsthistorien.