fbpx

Åt pipan i generationer

Digital utställning

Fredagen den 21 oktober 1887 kl 15.00 förrättades vigselakten mellan Olof Kullberg och Gulla Liepe i Odensåker. Olof Kullberg föddes i Råstas komministergård, nära Odensåker, där fadern Nils-Fredrik Kullberg var kyrkoherde och prost.

1891 får paret dottern Margareta Kullberg. Margareta får själv inga barn, men väl en brorson hon håller mycket av: Nils-Åke.

När Nils-Åke fyller 30 år 1960 får han något mycket speciellt av sin faster – ett pipställ. Kanske en udda present för den oinvigde, men på presenten fanns ett kort där Margerata skrivit:

”Prosten Nils-Fredrik Kullberg som var min käre farfar, dessa långa vackra piper med välbehag rökt han har! Hans maka Margareta Charlotta, den kära som fästmö dessa fina snodder av ylle och pärlor hon gjort att till honom förära! Så min kära fader Olof den till mig i arv han lämnat har! Så nu till Dig käre Nils-Åke som fjärde generation Du på Din 30 årsdag i arv dem får! Förvalta dem väl till femte generation önskar Din tillgivna tant Margareta.”

Det helt vanliga pipstället har med tiden laddats med en ny innebörd inom Familjen Kullberg. Nils-Olof Kullberg fick stället av sin maka Margareta Charlotta, sedan har det passerat genom generationerna till deras barn och barnbarn. Även om Nils-Åke kanske inte ens rökte pipa så förkunnar gåvan att Nils-Åke tillhör släkten Kullberg. Pipstället har gjort en resa från att vara ett helt vanligt vardagsföremål till att bli del av en ritual som ska vårdas och bevaras.

På andra bilden syns Olof och Gulla och på den femte deras dotter Maragareta.