fbpx

Berättelser om flykt

Avslutad utställning

2 april – 15 maj

– Vi har inte valt det här landet. Vi söker skydd. Och vi söker det fortfarande.
Orden är Igor Shelests. 2006 flydde han från Uzbekistan till Sverige tillsammans med sin hustru, son och dotter.

Just nu pågår den största flyktingkatastrofen i världen sedan andra världskriget. Runt 60 miljoner människor är på flykt.

Vandringsutställningen Berättelser om flykt är en aktuell utställning om människor som tvingats lämna hem, familj och vänner. Och som på olika sätt försökt skapa ett nytt liv någon annanstans. Personliga berättelser varvas med fakta om migration och flyktingskap under olika tider.

Här möter vi bland annat prästen och internflyktingen Erik Masalin och hans familj som var på flykt i 13 år under det stora nordiska kriget i början av 1700-talet. Vi möter också familjen Shelest som 2006 flydde från Uzbekistan till Sverige. Flyktingskap är inte något nytt. Men villkoren har blivit hårdare och det är mycket värre att vara flykting idag än för 100 år sedan.

Olika faktorer har påverkat länders flyktingpolitik och därmed flyktingars livssituation genom tiderna. Till exempel krig, religion och förföljelse av olika slag. Passfrihet och passtvång, säkerhetsintressen och arbetsmarknadspolitik är andra faktorer som under olika perioder har förenklat eller försvårat möjligheterna att fly till ett nytt land.

Det är också en historia om Sverige. Vår inställning till och mottagande av flyktingar. Om misstänksamhet och fördomar. Men också om trygghet och möjlighet att skapa ett nytt liv. Flyktingarnas berättelser speglar det svenska samhället som det har sett ut och som det ser ut idag.