fbpx

Daga Bengtssons samling

Digital utställning

  • Daga Bengtsson
  • Daga Bengtsson med sonen Rolf

1979 skänktes ca 767 objekt till Västergötlands museum som tillhört Daga Bengtsson från Vara. Föremålen består till största del av leksaker, kläder och sömnadsattiraljer från Daga, hennes man och barn samt modern Adele och hennes mor Katarina. Leksakerna har delvis brukats av flera generationer.

Daga var en person som följde med sin tid och engagerade sig i samhället. Hon föddes 1910 i Göteborg och avled 1979, 68 år gammal. Hon var dotter till Adele Gustavsson, ateljésömmerska. Efter studentexamen vid Rudbeckska i Göteborg studerade hon till tandläkare i Stockholm, där hon utexaminerades 1937. Intresset för orala folkhälsofrågor ökade i Sverige under åren 1904-1938 och det fanns en stark vilja att göra tandvård tillgänglig för alla. Under 1910- och 20-talen debatterades det om tandläkaryrket var passande för kvinnor. Att en kvinna förvärvsarbetade var inte helt vanligt.

Daga gifte sig med Bengt Bengtsson 1937 och tillsammans drev de tandläkarpraktik i Vara. De fick fyra barn: Rolf 1939, Ingela 1942, Marianne 1945 och Stefan 1950. Daga och Bengt skilde sig 1969. I 40 år arbetade hon inom skoltandvården i Vara med omnejd. Hon var fullt verksam i praktiken till strax före sin bortgång.

Under Dagas livstid utbröt två världskrig, det blev brist på livsmedel i Sverige och ransoneringskort infördes. Importen avstannade och tillgången på kläder och skor var begränsad. Färdigsydda kläder köptes inte i den omfattning som vi gör idag utan syddes ofta i hemmen.

Att Daga var en kvinna som följde med sin tid och hade ett starkt samhällsengagemang framgår av att hon utbildade sig till tandläkare och engagerade sig i Röda korset, Lottakåren samt Inner Wheel. Röda korset hade sedan tidigt 1920-tal varit en pådrivande kraft i uppbyggnaden av den svenska välfärden. Under andra världskriget förändrades kvinnans position i det svenska samhället. Kvinnorna gick allt mer in på arbetsmarknaden även inom yrken som tidigare varit enbart för män. Lottakårens verksamhet bidrog till den förändringen. Under beredskapstiden var lottorna sysselsatta inom både civila och militära områden. Inom organisationen Inner Wheel var Daga president på lokal nivå i två perioder. Organisationen är till för kvinnor som delar värdegrunden ”Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse”.

Det finns mer att se och läsa om Daga Bengtsson och hennes samling på DigitaltMuseum. På plattformen finns en mängd föremål och berättelser från Västergötlands museum och andra svenska och norska museer.