fbpx

Emaljdosa från 1700-talet

Digital utställning

I vår samling finns den här emaljdosan från 1700-talet. På locket finns ett motiv som föreställer uppställningen av trupper på ett slagfält. Men vilket slag är det? Det finns ett datum och ett svårläst namn på platsen.

Det visar sig vara slaget vid Lobositz eller Lovosice den 1 oktober 1756. Det som hade föregått händelsen var Fredrik II av Preussens invasion av Sachsen i augusti samma år. En österrikisk armé på 34500 man, ledd av fältmarskalk Maximilian Browne, var på marsch mot den av Preussen belägrade staden Pirna för att understödja saxarna. De slog läger vid den närbelägna byn Lovosice och upptäcktes den 30 september av preussarna som närmade sig byn med 28500 man.

Morgonen den 1 oktober var dimmig och det var svårt för soldaterna att se varandra. Först vid 11:30 lättade dimman. Striderna fortsatte till kl. 13. Då hade det preussiska kavalleriet lidit stora förluster. Fredrik II lämnade slagfältet och överlät ansvaret åt fältmarskalk James Keith. Efter ytterligare tre timmars strider drevs österrikarna in i den nedbrunna byn Lovosice. Striden hade varat i sju timmar och ca 3000 soldater på var sida hade mist sina liv.

Detta var det första fältslag i det krig som senare kom att kallas Sjuårskriget och som kom att omfatta stora delar av Europa.

När man lyfter på locket finns mer – här avbildas Preussens belägring av staden Pirna. I mitten syns de saxiska trupperna som omringats av preussiska härar. Den 14 oktober kapitulerade de saxiska trupperna och de besegrade soldaterna tvingades tjänstgöra i den preussiska armén.