fbpx

En glasmålning som inte borde finnas

Digital utställning

Från början fanns det inte mycket information om den här lilla glasmålningen. Måleriets karaktär i kombination med den målade texten ”CARL.SWENSON.ANNO.1614” pekar på att det här är ett föremål som mycket väl skulle kunna vara över 400 år gammalt. 

En före detta  anställd på Västergötlands museum som idag arbetar på Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé kunde i samarbetet med sin kollega berätta att:

”Det är Intressant med det svenska namnet eftersom inga glasmålare ska ha varit aktiva i Sverige under 1350-1840. Men både stil, storlek och val av färger pekar på att den är från 1614 som det står. Den är målad med blå emalj, emalj som färg kom i mitten av 1500-talet men blev vanligt först i sekelskiftet 1500/1600. Så den tekniken stämmer tidsmässigt. Den ser också ut att kunna vara målad med en röd järnoxidfärg i hjärtat och i överdelen av klädseln”…”Den brukar målas på utsidan och kallas Jean Cousin Rouge och kom ungefär samtidigt som emalj. Sen ser det ut som om det är silvergult på vingarna och underdelen av klädseln.”…”En annan sak som pekar på att den är äldre är att kanten är kröjslad.” (Kröjsling är en teknik för att dela glasrutor som användes fram till att diamantskäraren introducerades).

Ängeln på glasmålningen håller en stor vapensköld med ett flammande hjärta. Motivet med det brinnande hjärtat är vanligast förekommande inom katolicismen, men förekommer även i protestantismen. Symbolen kan ha flera betydelser. Hjärtat kan vara en symbol för människan som utsätts för prövningar. Det brinnande hjärtat är även en klassisk symbol för kärlek och hängivenhet och kan också symbolisera Kristi hjärta. Motivet har ett rammotiv i Grisaille-måleri, ett måleri i gråtoner som ofta användes i tak för att ge ett tredimensionellt intryck och skapa en illusion av stuckatur.

Det kan ibland krävas en lång rad utav museimänniskor, deras kontaktnätverk och expertiser för att få fram vad det egentligen är för föremål som finns i samlingarna. Titt som tätt så dyker sånna här föremål upp som enligt de kunskaper som finns egentligen inte borde finnas. Men Carl Swenssons glasmålning existerar uppenbarligen och skiner nytt ljus på den svenska konsthistorien.