fbpx

En vit medicinburk

Digital utställning

Den här vita medicinburken som saknar sitt lock har funnits i museets samlingar sedan 1936. Den består av vitglaserat porslin och på den ena sidan finns Kristusmonogrammet IHS i svart med ett kors och en krona. Den är tillverkad i Kina under 1700-talets andra hälft och har enligt uppgift använts vid Serafimerlasarettet i Stockholm. Till museet kom den som en gåva av apotekare Axel Östergren och hans fru Anna.

Axel Östergren föddes i Karlskrona 1865. År 1886 avlade han examen i ”farmacie studiosi” och arbetade sedan runt om i landet. 1914 fick han personligt privilegium att driva apoteket i Herrljunga. Med hustrun Anna fick han en son och båda makarna gick bort i Skara 1940.

Kungliga Serafimerordens lasarett, i folkmun kallat Serafen, var Sveriges första lasarett och låg på Kungsholmen i Stockholm. Det stod klart 1752 och hade 8 sängplatser som främst var tänkta för stadens allra fattigaste. I lasarettets styrelse fanns fram till 1888 två medlemmar ur Serafimerorden och sjukhuset var i bruk fram till 1980.

Serafimerorden instiftades 1748 av kung Fredrik I. Namnet kommer från den högsta kategorin bland änglar inom kristen och judisk tro – Serafimerna.

Bokstäverna då? Vad betyder de? IHS står för Jesus som på grekiska skrivs IHSSOUS. Det kan också tydas som en förkortning av det latinska Iesus Hominum Salvator, Jesus människornas frälsare.