fbpx

Ett konstnärsliv på Liseberg

Porträtt av Nonnen

1M16: 59458 Tavla av Emily Nonnen

Emily Nonnen föddes i London 1812 i en familj med intresse för både litteratur och konst. Familjen om sju personer hade tyskt ursprung i Bremen-Hamburgområdet, en engelsk anknytning och en äventyrlig berättelse i skuggan av napoleonkrigen med sig i bagaget när de flyttade till Sverige år 1819. Familjen bodde bl a på Lisebergs landeri (senare nöjespark) utanför Göteborg som Nonnens en tid kom att äga. Pappan och senare döttrarna kom att lägga en grund för Liseberg som trädgård.

Som litet barn hade Emily lärt sig läsa redan vid 3 års ålder. Lilla Emily var smart. Som vuxen fick hon utbildning i i Köpenhamn hos professorerna Rørbye och Eckersberg och i Stockholm. Konsten i form av måleri och teckning blev hennes sätt att uttrycka sig. Tillsammans med sina likaledes ogifta systrar Fanny, Charlotte och Ann kunde de efter faders död (1845) genom en pension av hans arbetsgivare bo kvar på Liseberg. Det är litet som en blandning mellan Austen- och Dickens litterära världar In Real Life. Systrarna fick sköta hushållet själva, hyra ut rum och ge lektioner och sköta husets trädgård, som nu gjorts om till handelsträdgård. I syskonskaran fanns en pojke, Edward. Som vuxen kom han at treformera svenskt jordbruk. De fyra systrarna Nonnen på Liseberg var välkända i Göteborg under 1800-talets andra hälft. De bodde på det vackra säteriet i stadens utkant och spelade en viktig roll i stadens kulturliv. Här lät Emily och systrarna lät bland mycket annat inrätta Göteborgs första rit- och målarskola. Hon arbetade också med att skriva böcker för barn och ungdom och översatte också böcker från engelska till svenska och omvänt. Emily Nonnen var också en välkommen gäst hos konstnärskollegor runt om i Norden.

Emily fick ett långt och rikt liv, hon var större delen av sitt liv bosatt på Lisebergs landeri tillsammans med sina systrar. Hon gick bort år 1905, 93 år gammal. År 1932 fick Västergötlands Fornminnesförening den donation som går under namnet av ”Minnen af Edward Nonnen och Degeberg”.

Skänk gärna Emily en tanke när du besöker Liseberg och tittar på blomsteruppsättningarna. Hon hade gillat det.