fbpx

Fanan, tåget och demokratin

Digital utställning

 

Den här fanan kommer från bondetåget 6 februari 1914 då bönder från hela landet samlades i Stockholm och tågade till borggården vid Stockholms slott där kung Gustav V höll tal. Det ses som en dramatisk händelse i svensk politisk historia från en tid då demokratin var på framfart.

Det var under den här fanan som Skaraborgs bönder tågade den dagen tillsammans med 30 000 andra personer från borgerliga partier som landskapsvis tågade under fanor och baner som till borggården för att lyssna på kungens tal.

Under en motdemonstration två dagar senare deltog 50 000 personer med Socialdemokraternas Hjalmar Branting i spetsen. De protesterade mot utökat försvar och menade att man inte skulle böja sig under anspråken från en personlig kungamakt. I grunden handlade det således om försvarsfrågan men striden gällde också statsskicket.

Fanan är tillverkad utav Licium – en ateljé som finns kvar än i dag.

Välkommen!