fbpx

Förevigad

Tillfällig utställning

Västergötlands museum förfogar över en av landets största museisamlingar. En bråkdel av denna visas i dag för allmänheten i basutställningarna. Andra delar presenteras i tillfälliga utställningar. Att tillgängliggöra samlingen för forskare och allmänhet är ett viktigt uppdrag för museet.

I inventeringsprojektet FÖREVIGAD undersöker vi en typ av föremål – vår stora porträttsamling. Den består uppskattningsvis av cirka 500 porträtt i olika tekniker. Alla dessa finns registrerade i vår databas med nummer och, i de flesta fall, bild.

I museets mindre utställningshall pågår just nu en utställning sprungen ur FÖREVIGAD-projektet. Här visas ett sjuttiotal porträtt tillsammans med ett urval dräkter, hattar, skor och andra föremål.

Läs mer om projektet >>