fbpx

Intyg på adelskap

Digital utställning

  • von Beckerska vapnet på sköldebrev
  • von Beckers sköldebrev

I samlingarna på Västergötlands museum finns ett vackert sköldebrev från 1653. Ett sköldebrev är ett intyg på adelskap. Den regerande monarken eller förmyndarregeringen utfärdade sköldebrev. Brevet innehåller fastställande av adelsvapnets utseende, med avbildning och detaljerad beskrivning i text – en så kallad blasonering – samt oftast det adliga namnet.

I detta sköldebrev adlas Johan von Becker av drottning Kristina den 29 augusti 1653. Johan von Becker var en svensk militär med överste grad. Han föddes 1610 i Livland och avled 1675. Han kom att tjänstgöra både för Sverige, England, Mûnster och Frankrike inom infanteriet under åren 1634-1675. Han deltog i Trettioåriga kriget, Tredje engelska inbördeskriget och Karl X Gustavs andra danska krig. Johan gifte sig före 1653 med Marianne Douglas, tillsammans fick de sammanlagt fyra barn.

Det von Beckerska vapnet utgörs av en delad sköld, ett blått fält upptill med två svarta tassar med utfällda klor. Den nedre delen är gul med tre röda blommor. Ovanpå skölden finns en öppen hjälm med en hjälmprydnad.