fbpx

Julius, ABBA och Jesus Kristus

Digital utställning

40 dagar efter Påsk infaller Kristi Himmelfärdsdag. Datumet kan variera men infaller alltid på en torsdag. Enligt kristen tradition firas dagen till minne av att Jesus då fördes upp till himmelen. Han hade då vandrat i 40 dagar med sina lärjungar efter sin uppståndelse, för att förbereda dem inför uppgiften att evangelisera. Ofta förläggs dagens första gudstjänst som en gökotta ute i naturen och avslutas med kaffefika. I folkmun går dagen under benämningen ”Kristi flygare”.

Sedan 1925 är dagen också Folknykterhetens dag. Det var ett gemensamt initiativ mellan olika nykterhetsorganisationer och frikyrkan för att demonstrera och hålla möten för nykterhet. Idag firas den inom nykterhetsrörelsen med drogfria aktiviteter och politiska aktioner för ett drogfritt liv. I Stockholm brukar till exempel IOGT-NTO fira traditionsenligt på Skansen.

Planschen på den första bilden är av den typ som förr använts inom undervisningen i skola och söndagsskola. Söndagsskolan har i den svenska traditionen främst inriktat sig på att ge barn och tonåringar undervisning i bibelkunskap och kristen tro. Detta har oftast skett parallellt med gudstjänsten. Den första dokumenterade söndagsskolan i Sverige startades 1826 i Snavlunda församling som ligger i Askersunds kommun. Företeelsen fick sedan ett uppsving genom baptiströrelsen och även andra frikyrkor i mitten av 1800-talet. Ursprungligen kommer söndagsskolan från Gloucester i England, där tidningsredaktören Robert Raikes startade det hela 1780. Hans mål var att förhindra att barn som levde i slummen skulle hamna i kriminalitet.

Planschens motiv är målat 1903 av Julius Kronberg (1850-1921). Den ingick i en serie bilder från nya testamentet som reproducerades och gavs ut på Nordstedts & Söners förlag. Julius Kronberg målade framförallt historiska och mytologiska motiv, men även porträtt och monumentalmåleri. Några kända byggnader som vägg och plafondmålningar är Stockholms slott, Dramatiska teatern och Adolf Fredriks kyrka. Han var mellan åren 1895-98 professor vid Konstakademin och finns representerad på Nationalmuseum. Vid Kronbergs död bekostade Wilhelmina von Hallwyl flytten av hans atelje, som syns på andra bilden, till Skansen, där den nu står i närheten av Bergsmansgården. Som kuriosa kan nämnas att ateljen användes av ABBA som kuliss för omslaget till deras sista skiva, ”The Visitors”.